vwincacuoc Archive

Xác suất để chúng ta có thể trúng giải xổ số Poweball của Mỹ là như thế nào ?

Theo bạn xác suất để một người ở Mỹ có thể trúng giải xổ số đặc biệt Powerball của Mỹ là như thế nào hay không ? Rất đơn giản, một quy tắc vàng đã được đăng trong tạp chí 188Bet nói về vấn đề này, chúng ta hãy tưởng tượng tất cả tên của công dân Mỹ bỏ trong một cái hộp to và …